Dla Klubowicza

Cat Club Rybnik CCR powstał 7.12.2005 roku jako pierwsze stowarzyszenie felinologiczne na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Należymy do Federacji Felis Polonia oraz FIFe -Federation Internationale Feline.

Jesteśmy stowarzyszeniem propagującym szacunek i miłość do kota. Zależy nam na podnoszeniu wiedzy o naszych podopiecznych oraz podnoszeniu świadomości prowadzenia hodowli według jasnych i etycznych reguł. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz klub był przyjazny hodowcom, oferujemy wszelką pomoc oraz doradztwo osobom zakładającym hodowlę.
Uprościliśmy załatwianie formalności - większość spraw można załatwić przez internet.

Organizujemy pokazy i wystawy, dając możliwość zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Cieszymy się sukcesami hodowlanymi oraz osiągnięciami wystawowymi naszych Członków oraz ich kotów.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Przypominamy, że do 20 stycznia 2021 r należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2021r.

PAMIĘTAJ! Deklaracje składasz w tym samym roku, ktorego dotyczy deklaracja.

PAMIĘTAJ! Hodowla kotów rasowych nie jest działalnością gospodarczą. Swoją hodowlę rozliczaj ryczałtowo.

W rubryce "Rodzaj produkcji" wpisujesz słownie "Koty rasowe".

W rubryce "Rozmiar" wpisujesz ilość jednostek, w których określasz wielkość hodowli. Dla hodowli kotów rasowych jednostką rozliczeniową jest "sztuka (szt.)". W tej rubryce wpisujesz, ile zwierząt masz w hodowli. Wpisujesz liczbę dorosłych zwierząt hodowlanych. Nie doliczasz kociąt i kastratów.

Tutaj podajemy link do NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO :

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/4693239,Dzialy-specjalne-produkcji-rolnej-2021-ile-wyniosa-normy-szacunkowe-dochodu-rocznego.html

W 2021 roku wynosi :  1 sztuka stada podstawowego - 18.80 zł

 

Tutaj podajemy link do formularza PIT 6  (14) na rok 2020 :

http://www.druki.gofin.pl/pit-614-deklaracja-do-wymiaru-zaliczek-podatku-dochodowego-od,wzor,54,107,3071.html

 

NOWOŚĆ !!! REJESTRACJA KOTA !!!

Drodzy klubowicze !!!

Informujemy że w celu zarejestrowania kota należy skorzystać z formularza na stronie :

Do klubu należy wysłać, tylko przed pierwszym kryciem, zaświadczenie o zstąpieniu jąder.
 

Szanowni Państwo.  Informuję, że uruchomiony został

elektroniczny formularz zgłaszania miotów.
https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

 (kliknij powyżej w link)

Za jego pośrednictwem możemy zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL… .
W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn. należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca.

Biuro Rodowodowe FPL - Rodowody, nostryfikacje, transfery, dyplomy - rasowy = rodowodowy - koty

ssl.felispolonia.eu

 

Proces elektronicznego zgłoszenia miotu :


* Hodowca wypełnia kartę miotu potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać
zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL).

 

* W dokumencie miotu występują 4 strony:

- hodowca,

- klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,

- klub właściciela kocura – ojca,

- Biuro FPL.


Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują maila z krótką informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej.

Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu, prośba, aby wszystkie komentarze były opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu.

Kluby oraz Biuro mogą zaakceptować dokument lub go odrzucić (np. w przypadku zalegania ze składkami, braku opłaty, itp.) przyciski akceptacji/odrzucenia widoczne są po zalogowaniu do strony https://ssl.felispolonia.eu/kluby

W przypadku gdy Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, zaakceptuje dokument, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania.

W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, hodowca jest powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie.

Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych)

Wprowadzona funkcjonalność pozwala na:

- szybkie, a tym samym sprawniejsze, generowanie dokumentów,

- wyeliminowanie problemów związanych ze słabą jakością skanów, bądź nieczytelnych wydruków,
- mniej literówek,

- formularz przed wysłaniem, w sposób automatyczny, sprawdzi większość typowych błędów występujących w karcie miotu.

 

 


Szanowni hodowcy, szanowni wystawcy , drodzy miłośnicy kotów !!!

W ostatnim czasie nasiliły się przypadki nieuczciwości ze strony wystawców.

Na wystawy zagraniczne zgłaszają się osoby, które nie są członkami FPL/FIFe, bądź zgłaszane są koty, które nie mogą być wystawiane ze względu na brak rejestracji bądź kwalifikacji na wystawy.

Dlatego też pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem wystawowym (pkt 1.13):

Podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:

- zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu organizującego wystawę

- kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź zrzeszonego w nim klubu, w którym jest członkiem indywidualnym, zgodnie z instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 

W związku z powyższym, celem uporządkowania i uniknięcia nieporozumień na wystawach zagranicznych prosimy o przesyłanie go klubu :

- informacji o udziale w wystawie zagranicznej,

- wskazanie wystawy, której zgłoszenie dotyczy

- imię i nazwisko hodowcy,

- imię i przydomek kota biorącego udział w wystawie zagranicznej.

Nie ma potrzeby przesyłania zgłoszeń na wystawę – wystawcy sami zgłaszają się na wystawy zagraniczne.

 

Równocześnie przypominamy,  że koty należy zgłaszać w odpowiedniej klasie wystawowej , a kot który nie uzyskał wymaganego do ukończenia tytułu certyfikatu zagranicznego NIE MA PRAWA uczestniczyć w żadnej innej klasie na wystawach niż klasa 15 - gość wystawy.

 Życzymy wielu sukcesów wystawowych i hodowlanych oraz wspaniałej atmosfery na kocich wystawach.

 

 

 

Szanowni Klubowicze !!!

Szanowni Klubowicze !!!
Zgodnie z Uchwałą 8/2018 Walnego Zebrania Członków PFF Felis Polonia z dniem 01.07.2018 r. wprowadza się

obowiązek czipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów.

Numery czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu.

Kocię nieposiadające mikroczipu nie otrzyma rodowodu.

 

Dokumenty»


Opłaty»


Zarząd»


Sprawy organizacyjne. Chipy i dofinansowania»


Regulamin dofinansowania do badań kotów.»


Obowiązek czipowania kociąt.»