Opłaty

Wpisowe    0PLN
Składka członkowska (na rok)

Pierwsza osoba

 

Kolejne osoby

100PLN

 

50PLN

Rejestracja kota

Koty rasowe

 

Koty domowe

0PLN

 

0PLN

Rodowód do 5 pokoleń   37PLN
Rodowód powyżej 5 pokoleń   62PLN
Poprawka w rodowodzie Z winy hodowcy 37PLN
Dyplom   25PLN
Karta miotu   10PLN
Nostryfikacja

Z wszystkich klubów

44PLN

Przydomek hodowlany   247PLN
Rodowód nadprogramowego miotu

 

185PLN

Transfer   70PLN

 

ROZETY

Cennik rozet:


CH/PR 25,00 PLN
IC/IP 30,00 PLN
GIC/GIP 35,00 PLN
EC/EP 00.00 PLN
JW 40,00 PLN
DSM 50,00 PLN
DM 50,00 PLN
Do tytułów EC/EP, JW, DSM, DM zdobytych po 1.11.2007 rozety są dołączane nieodpłatnie.

 

Wszystkie wpłaty przyjmowane są tylko na konto bankowe.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOTÓW CAT CLUB RYBNIK-CCR
ul. Pod Lasem 43, 44-210 Rybnik

PKO BP SA o/Rybnik
12 1020 2472 0000 6002 0161 9790

W tytule płatności proszę podać NAZWĘ HODOWLI oraz czego dotyczy opłata.