WYSTAWY - SHOWS


Szanowni hodowcy, szanowni wystawcy , drodzy miłośnicy kotów !!!

W ostatnim czasie nasiliły się przypadki nieuczciwości ze strony wystawców.

Na wystawy zagraniczne zgłaszają się osoby, które nie są członkami FPL/FIFe, bądź zgłaszane są koty, które nie mogą być wystawiane ze względu na brak rejestracji bądź kwalifikacji na wystawy.

Dlatego też pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem wystawowym (pkt 1.13):

Podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:

- zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu organizującego wystawę

- kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź zrzeszonego w nim klubu, w którym jest członkiem indywidualnym, zgodnie z instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 

W związku z powyższym, celem uporządkowania i uniknięcia nieporozumień na wystawach zagranicznych prosimy o przesyłanie go klubu :

- informacji o udziale w wystawie zagranicznej,

- wskazanie wystawy, której zgłoszenie dotyczy

- imię i nazwisko hodowcy,

- imię i przydomek kota biorącego udział w wystawie zagranicznej.

Nie ma potrzeby przesyłania zgłoszeń na wystawę – wystawcy sami zgłaszają się na wystawy zagraniczne.

 

Równocześnie przypominamy,  że koty należy zgłaszać w odpowiedniej klasie wystawowej , a kot który nie uzyskał wymaganego do ukończenia tytułu certyfikatu zagranicznego NIE MA PRAWA uczestniczyć w żadnej innej klasie na wystawach niż klasa 15 - gość wystawy.

 

Życzymy wielu sukcesów wystawowych i hodowlanych oraz wspaniałej atmosfery na kocich wystawach.
 

 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW RASOWYCH 6-7 X 2018»


Informacja dla zwiedzających MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH W RYBNIKU !!!»


Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 21-22 X 2017 - RYBNIK»


Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 22-23 X 2016 - RYBNIK»


Zgłoszenia na zagraniczne wystawy»


Zgłoszenia na zagraniczne wystawy»


Międzynarodowa wystawa kotów 6-7 października 2018»


Międzynarodowa wystawa kotów 6-7 października 2018»


Międzynarodowa wystawa kotów 6-7 października 2018»


Międzynarodowa wystawa kotów 6-7 października 2018»