Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 22-23 X 2016 - RYBNIK

Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Rybnik CCR


Pod Lasem 43, 44-210 Rybnik

Email: smk.catclubrybnik@wp.pl

 


XIX i XX MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW RASOWYCH

 


22-23 PAŹDZIERNIK 2016 RYBNIK

 

*SOBOTA SPECIAL KOTÓW NIEBIESKICH

 

*NIEDZIELA SPECIAL KOTÓW W CĘTKI

 

MIEJSCE WYSTAWY:GIMNAZJUM SPORTOWE NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI


 HALA SPORTOWA, UL. GRUNWALDZKA 18, 44-210 RYBNIK 
 

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:

 

Mr.Philippe De Guerny Ventura 

Francja

II,III

Mrs.Olga Sizova

Rosja

I, II, III, IV

Mrs. Magdalena Kudra

Polska

II, III

Mrs Steven L.Jones

Norwegia

I,II,III, IV

 

 

 

 

Uczeń sędziowski ;Marta Ziemiańska 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń do 14 pazdziernika

UWAGA: Po terminie 14.10.2016 roku nie ma możliwości wycofania kota z wystawy,
nie będą również uznawane dodatkowe życzenia, co do sędziów oraz umiejscowienia klatek.

Liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń

Formy zgłoszenia: elektronicznie: http://ccr.miau.pl

Zgłoszenia dla wystawców zagranicznych: irena.nalewaj@catshow.eu


 

UWAGA !!!!

KLATKI NA WYSTAWIE NIE BĘDĄ NUMEROWANE

 

Wystawcy zgłaszający kota przez e-mail lub fax powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło, gdyż przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie Wystawcę do uiszczenia opłaty bez względu na wynik doprowadzenia kota do oceny.

Zgłoszenia i potwierdzenie opłaty prosimy przedstawić przy wejściu na wystawę.

Opłaty za wystawę dla członków
FPL, ICF, PZF, TICA

1kot/1 DZIEŃ

1 kot/ 2 DNI

Koty dorosłe

100 PLN/30 EUR

170 PLN/50 EUR

kastraty, SC i SP,
kocięta kl.12, młodzież kl.11

90 PLN/25 EUR

150 PLN/40 EUR

Class 16kot domowy, weteran

80PLN/20 EUR

100 PLN/35EUR

miot  

110PLN/30 EUR

180PLN/55 EUR

 

Podwójna klatka : 1 dzień: 50,00 PLN/15 2 dni : EUR 100,00 PLN/25 EUR

Ustalenie koloru :40 PLN/10EUR

Do wpłat dokonanych na wystawie zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za każdego kota.

Hodowcy zrzeszeni w zagranicznych klubach, stowarzyszeniach, opłaty wnoszą w Euro gotówką przed wystawą (bez dodatkowych opłat).
 

WPŁATA NA KONTO PKO BP SA o/Rybnik 12 1020 2472 0000 6002 0161 9790

W tytule wpisując imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

 

PROGRAM WYSTAWY

SOBOTA / NIEDZIELA

07.30 – 09.00: kontrola weterynaryjna

09.00 – 09.30 : korekcje I zmiany

10.00 – 14.00 : Oceny, nominacje

16.00 – 18.00 : Best in ShowUWAGA – Zmiany klas oraz zmiany kolorów prosimy zgłaszać w sekretariacie wystawy do godz. 9.00

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 30 dni przed wystawą oraz przeciwko wściekliźnie dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 6 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie nie dotyczy. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

WARUNKI WYSTAWY:

Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy. W przypadku wcześniejszego upuszczenia wystawy przez hodowcę wystawianemu kotu zostanie wpisana absencja i nie otrzyma dyplomu (certyfikatu), nawet jeżeli został oceniony. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony). Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych. Na wystawę przyjmowane są tylko wykastrowane koty domowe z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia. Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję (Regulamin wystawowy FIFe - rozdz. I ust.1.15. pkt a). Wystawcy zgłaszający kota faxem lub listownie powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło. WSZYSTKIE KOTY (RÓWNIEŻ KOCIĘTA WYSTAWIANE W KATEGORII MIOT) MUSZĄ POSIADAĆ CHIP. Dyplomy będą wydawane po panelu BIS.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.


 

STEWARDZI (przewidywana gratyfikacja i posiłek):
Chętnych do pracy w charakterze stewarda prosimy o kontakt z Marzeną Włodarską –
szefa stewardów – z tematem „STEWARD – Wystawa Cat Club Rybnik”
email: 
ari-gan@wp.pl, tel 601 949 707

Pytania w sprawie wystawy prosimy kierować na adres : abiegun1@wp.pl

Więcej informacji dotyczących wystawy na stronie klubu: www.catclubrybnik.pl